اظهار نظر و تماس بامدير عامل شركت
عنوان ماژول :
آدرس:     سنندج خ پاسداران- سه راه شالمان- شركت شهركهاي صنعتي كردستان
کدپستی:    
تلفن های تماس:     08733621360
پست الکترونیک:     hajebi@isipo.ir
تماس با مسئولین 
 
ارسال پیام به مدیریت وب سایت
گیرنده پیام:
نام و نام خانوادگی:  
ایمیل:    
موضوع پیام :  
متن پیام:  
تصویر امینتی
Captcha