صنايع كوچك
عنوان ماژول :صنايع كوچك

اهداف:

· حمايت نرم افزاري از واحدهاي صنايع كوچك (با تعداد پرسنل كمتر از 50 نفر)

· كمك به توسعه شبكه ها و خوشه هاي صنعتي در قالب اجراي پروژه هاي خوشه اي

· سامان دهي و پشتيباني از توسعه كارآفريني و ارائه خدمات مشاوره مهندسي از طريق آموزش به كارآفرينان

· بهبود روش هاي توليد، ارتقاي بهره وري واحدهاي صنعتي

· بهبود فضاي كسب و كار

· ايجاد مراكز فناوري و شهرك هاي فناوري

خدمات قابل ارائه:

1.       حمايت مالي:

- پرداخت تسهيلات به منظور ايجاد، نوسازي و بازسازي و تامين سرمايه درگردش صنايع كوچك مستقر در شهرك هاي صنعتي    
دانلود فرم درخواست تسهيلات        

1.       آموزش:

-برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه هاي كارآفريني، مديريتي و مهارتي با هدف ارتقاء مهارت هاي مديريتي مديران واحد هاي صنعتي
-
پرداخت 50 درصد از هزينه هاي دوره هاي آموزشي به صورت يارانه از طريق شركت شهرك ها
-
نحوه ثبت نام در دوره ها: با مراجعه حضوري به معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي
  3-  
ارتقاء كيفيت بهره وري:
-
پرداخت بخشي از هزينه هاي مشاوره پياده سازي استانداردهاي مديريت كيفيت و ساير ابزارهاي بهبود بهره وري توسط شركت شهرك ها به صورت يارانه از اعتبارات نوسازي صنايع
-
ثبت نام : از طريق مراجعه حضوري به معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي
-
عملكرد: در سال 90 تعداد 11 واحد صنعتي براي اجراي 11 فقره قرارداد در زمينه هاي عارضه يابي، استقرار چرخه بهره وري و ... مورد حمايت مالي قرار گرفتند.
4-  
توسعه خوشه هاي صنعتي :

· شناسايي پتانسيل هاي خوشه صنعتي

· عقد قرارداد با عامل توسعه خوشه صنعتي

· معرفي پروژه هاي توسعه خوشه اي در دست اجرا :

-عنوان: پروژه توسعه خوشه مصالح ساختماني استان كردستان
-
عامل توسعه: آقاي مهندس عبده ابطحي
-
آغاز پروژه: آبان ماه 89
-
پايان پروژه: آبان ماه 92
-
حوزه هاي كاري: توليد و دانه بندي شن و ماسه – قطعات بتني – بتن آماده – فوم ديواري و سقفي


5-  
برگزاري تورهاي صنعتي:
با هدف توانمند سازي و تبادل تجربيات ميان مديران واحدهاي صنعتي استان با واحدهاي صنعتي موفق در ساير استان ها بازديدهايي در قالب تورهاي صنعتي با يارانه پرداختي شركت شهرك ها انجام مي شود.
     
مخاطبين:

· كارآفرينان و متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي

· مديران و كارمندان واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي

· شركت هاي فني مهندسي خدمات مشاوره صنعتي

· دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها

· نحوه شركت در تورهاي صنعتي:

پس از شناسايي واحدهاي صنعتي داراي تجربيات موفق، انجام مذاكرات اوليه و اعلام آمادگي واحد براي بازديد، متقاضيان امكان ثبت نام در تورهاي صنعتي را دارند و پس از رسيدن به حد نصاب نفرات تعريف شده، بازديدها با پرداخت يارانه 50 درصدي شركت شهرك هاي صنعتي استان برگزار خواهد شد.
6-  
مراكز خدمات فناوري و كسب و كار:
ساختمان مركز فناوري و كسب و كار  شهرك صنعتي سنندج 1 با اعتباري معادل 7 ميليارد ريال در محل شهرك صنعتي سنندج 1 روبروي شركت رويا پلاستيك احداث شد و در بهمن ماه 90 مورد بهره برداري قرار گرفت.
هدف از ايجاد مركز فناوري: مركز عملا مشابه يك كلينيك مشاوره صنعتي در جوار واحدهاي صنعتي عمل مي نمايد و هم اكنون داراي 16 دفتر كار مشاوره است كه 3 دانشگاه معتبر استان و 10 شركت مشاوره آمادگي ارائه خدمات به واحدهاي صنعتي را در كليه زمينه هاي مورد نياز واحدها از قبيل خدمات مهندسي صنايع، مكانيك، برق صنعتي و اتوماسيون و ... را دارند.
نحوه اجاره دفاتر كا مشاوره در مركز فناوري: قرادادهاي اجاره به صورت يكساله با هزينه اندك براي تشويق مشاورين به فعاليت در حوزه شهرك هاي صنعتي مي باشد و ارائه و استقرار آنها منوط به عقد قرارداد با واحدهاي صنعتي و فعاليت مستمر آنها خواهد بود.
7
- واگذاري دفاتر كار اينترنتي رايگان بر روي پورتال www.sme.ir
      
هدف:

·  آشناسازي واحدهاي صنعتي با ضرورت و مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ترويج تجارت الكترونيك

· كمك به توسعه بازار محصولات واحدهاي صنعتي و دستيابي به بازارهاي منطقه اي و جهاني

· فراهم آوردن امكان ارتباط شبكه اي و امكان دسترسي به واحدهاي صنعتي داخل و خارج از كشور

· مخاطبين: واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي و ساير واحدهاي علاقه مند.

نحوه ارائه درخواست:

· مراجعه به واحد فناوري اطلاعات شركت شهرك هاي صنعتي استان

· اخذ نام كاربري (username) و رمز عبور( password) به صورت رايگان

تكميل دفتر مجازي ( قرار دادن اطلاعات شركت و محصولات آن بر روي سايت)
8-  
حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري :
هدف: هدايت پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي به سمت نيازهاي صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي
مراحل انجام :

· انتخاب عنوان پايان نامه توسط دانشجو ( عناوين بايد جزو اولويت هاي اعلام شده شركت و يا اولويت هاي مندرج در سايت سازمان باشد)

· اخذ تاييده اساتيد مربوطه

· اعلام موضوع طي درخواست به شركت شهرك هاي صنعتي

· بررسي اوليه و تصويب در كميته آموزش و پژوهش شركت

· عقد قرارداد با دانشجو

حداكثر ميزان حمايت مالي:

· دوره هاي ارشد و دكتري به ترتيب 10 و 20 ميليون ريال

· دانشجويان ايراني در مقاطع دكتري و فوق دكتري در دانشگا هاي خارج از كشور به ترتيب 30 و 40 ميليون ريال

9-   شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي:

· حمايت مالي از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي جهت شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي به ميزان 250 ميليون ريال جهت شركت در نمايشگاه به ازاي هر واحد و 500 ميليون ريال جهت غرفه داري در نمايشگاه به ازاي هر واحد.

· شرايط پرداخت: شركت در نمايشگاه ها بايد به صورت گروهي باشد و شركت شهرك هاي صنعتي مبالغ فوق الذكر را به مجري ذيصلاح به عنوان يارانه هزينه هاي رفت و آمد، چاپ كاتالوگ و ... پرداخت مي نمايد.

10- صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك:
صندوق جزو زير مجموعه هاي وزارت صنعت، معدن و تجات بوده و معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان ها نماينده استاني صندوق مي باشند.
خدمات: صدور ضمانتنامه جايگزين وثايق ملكي در وجه بانك هاي عامل براي واحد هاي صنايع كوچك معادل 50 درصد اصل سود تسهيلات تا سقف 10 ميليارد ريال(معادل اصل سود) با اخذ ضامنين و سفته و چك بانكي ضامنين.
كارمزد: 2.5 درصد ميزان ضمانتنامه صادر شده
نحوه ارائه درخواست:
مراجعه به سايت www.sif.ir و دانلود فرم ها و مدارك لازم براي ضمانتنامه واحدهاي استيجاري، سرمايه ثابت و سرمايه در گردش و تكميل و ارائه مدارك به معاونت صنايع كوچك.
11-  
طرح هاي پژوهشي:

· در راستاي اجراي قانون بودجه مبني بر هزينه كرد 1 الي 3 درصد درآمد عملياتي بانك ها و شركت هاي دولتي در امور پژوهشي كاربردي، شركت شهرك هاي صنعتي استان كردستان ساليانه ضمن اعلام فراخوان طرح هاي پژوهشي و اخذ پروپوزال از دانشگاه هاي استان اقدام به عقد قرارداد طرح هاي پژوهشي كاربردي مي نمايد.

· نحوه ارئه درخواست: مراجعه حضوري به معاونت صنايع كوچك و اخذ فرمت هاي پروپوزال سازمان و طرح موضوعات.

12-   نمونه  طرحهاي تيپ استان
13- ليست توليدكنندگان مجاز مصالح ساختماني و نصب آسانسور در استان كردستان
14- 
به استحضار مديران واحدهاي صنعتي استان مي رساند معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي به منظور بهره برداري طرح ها و واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي استان ، از وجوه اداره شده طرح هاي كمك هاي فني و اعتباي و كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع و همچنين خدمات صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در زمينه صدور ضمانتنامه ، آمادگي انجام خدمات و مراحل قانوني امور مربوط به متقاضيان مي باشد .
سايت صندوق ضمانت سرمايه گذاري    www.sif.i